VESIOSUUSKUNTA  UURAINEN

 

30.4.2009 pidetyn Vesiosuuskunta Uuraisen vuosikokouksen pöytäkirjassa

14§ Muut asiat kohta 3.

 

LIITE: 7

 Loppurakentaminen

 

Keskusteltiin osuuskunnan jäseniä paljon puhuttaneesta asiasta, mihin asti osuuskunta on 

velvollinen rakentamaan liittyjien vesiliittymiä. Ympäristökeskuksen avustussäännöissä

määritellään, että vesiosuuskunta on velvollinen rakentamaan liittymän vesimittarille

asti.

 

Hallitus päätti, että liittymä rakennetaan vesimittarille asti avustussääntöjen mukaisesti.

Muusta loppurakentamisesta huolehditaan siten, että niistä ei aiheudu osuuskunnalle ja

sitä kautta muille osuuskunnan palveluita käyttäville jäsenille kohtuutonta kustannusta.

Liittymät on rakennettava osuuskunnalle edullisimman menettelyn mukaan.

Maisemointi, muut kiinteistön tontilla tehtävät pihatyöt ja muut esim. sisäputkityöt on

jokainen liittyjä velvollinen itse maksamaan. Tarvittaessa osuuskunnan käyttämien

urakoitsijoiden kanssa on sovittavissa loppurakentamisen valmiiksi suorittamisesta, mikäli

osakas sitoutuu siitä aiheutuvat kulut itse korvaamaan suoraan urakoitsijalle.

 

 

 

www.vesioskuurainen.fi