VESIOSUUSKUNTA  UURAINEN

Tiedote 2019/01 

Yhteystiedot

Säännöt

Tietoa vaiheista: 1 , 2 , 3 , 4&5 , 6

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Vikailmoitus 

     VIHERKUNNASSA ASUMINEN ON LUKSUSTA                          UURAISTEN KUNTA

Toimintasuunnitelma 2019 

Toimintakertomus 2018 

Jäseneksi liittymishakemus 

Jäsenyyden lakkauttaminen

Maankäyttö- ja rakentamissopimus  

Vesimaksut

Vesimittari-ilmoitus

VOK Uurainen toiminta-aluekartta

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö

Oman veden käyttö

Jälkirakentaminen

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIASETUS

Linkit 




 

OSUUSKUNNAN puhelin  040 532 1175

Päivitetty 21.05.2019

                                                                                      Tilitoimisto Kirsi Viitanen 

www.vesioskuurainen.fi